Kontakt

Zapytania ofertowe

PLIK PDF - ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu "Rozwój działalności firmy FPH Blue Konrad Bendykowski na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu." - usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania.

PLIK PDF - INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY w ramach projektu "Rozwój działalności firmy FPH Blue Konrad Bendykowski na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu." - usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania.PLIK PDF - ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu "Rozwój działalności firmy FPH Blue Konrad Bendykowski na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu." - zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych.

PLIK PDF - INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY w ramach projektu "Rozwój działalności firmy FPH Blue Konrad Bendykowski na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu." - zakup i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych.PLIK PDF - ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu "Rozwój działalności firmy FPH Blue Konrad Bendykowski na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu." - Wynajem montaż i demontaż - przenośnej zabudowy targowej na targach we Francji 1, place de la porte de Versailles - 75015 Paris 06-10/11/2016.

PLIK PDF - INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY w ramach projektu "Rozwój działalności firmy FPH Blue Konrad Bendykowski na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu." - Wynajem montaż i demontaż - przenośnej zabudowy targowej na targach we Francji 1, place de la porte de Versailles - 75015 Paris 06-10/11/2016.

Pracowaliśmy dla